corona

UPDATE 29/10/2020

We kennen nog geen heldere termijn, dus zullen week per week verder evalueren obv. de timings die in de protocollen van onze sector-vzw’s (Koor & Stem en VLAMO) worden gecommuniceerd. Vandaag gaat deze communicatie uit van een repetitie-stop tot 19/11 …

“Vanaf dit weekendrepetitie-pauze voor alle koren en orkesten

Met een uitzondering voor Furia-Kids ! ==> Marijke & Steve verwachten de allerjongste zangers op zondag 9/11 terug op post om 9u in de kerk, tenzij er tegen dan andere regels zijn.

Vanuit de Raad van bestuur van Arte Musicale houden we voorlopig nog steeds vast aan onze geplande kerstconcerten op zaterdag 26 december 2020. De communicatie hierrond zal binnenkort ook starten. De groepen hebben stevig gerepeteerd en zullen nog op korte termijn de laatste puntjes op de ‘i’ zetten om een warm en sfeervol kerstprogramma voor te bereiden. We denken dat deze concerten voor velen een warm lichtpunt zullen kunnen zijn in barre tijden, op voorwaarde natuurlijk dat we groen licht krijgen om ze veilig te laten doorgaan …

communicatie AM 10_2020

 

________

 

Beste ouders, zangers, muzikanten,

Om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, volgt de Raad van Bestuur van Arte Musicale vzw steeds de nieuwe maatregelen die worden afgekondigd door door de overheid op.

Arte Musicale vzw had reeds haar voorzorgen tijdens de zomer genomen, en dat blijkt te lonen.

De RvB Arte Musicale houdt zich wel aan zijn taak om heel zorgzaam de activiteiten te begeleiden en aan de nodige verplichtingen te voldoen. Hiervoor is een eigen draaiboek opgesteld dat je hier kan nalezen :

 

 

DRAAIBOEK

Corona maatregelen tijdens activiteiten van Arte Musicale vzw | Versie 4 d.d. 23/10/2020

Waarom dit draaiboek?

Arte Musicale vzw ontwikkelt dit draaiboek om een antwoord te geven op de maatregelen ten gevolge van de Coronacrisis, met het oog op het hervatten van haar activiteiten. De vzw wil ten alle tijde de verplichte maatregelen opvolgen en de veiligheid voor haar zangers en muzikanten garanderen.

Dit draaiboek biedt enkel een leidraad voor de opstart van repetities en geen leidraad voor het organiseren van concerten of groepsactiviteiten.Het is een dynamisch document dat, wanneer nodig, verfijnd en aangepast wordt. Elke aanpassing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Arte Musicale vzw.

Deze versie van het draaiboek houdt rekening met de meest recente versie van het basisprotocol voor cultuur en in het bijzonder met de code rood die wordt ingesteld vanaf 24/10/2020.

Risicoanalyse van de infrastructuur

De repetities gaan door in de voormalige Heilig Hartkerk nabij Sint-Lieven Kolegem, Eeklostraat 5, 9030 Mariakerke. De ruimte heeft een oppervlakte van 350m², waardoor bij code rood een maximum capaciteit van 35 aanwezigen kan worden toegelaten.

De verhuurder voorziet niet in voorzorgsmaatregelen. Arte Musicale vzw heeft volgende voorzorgsmaatregelen genomen:

 • Opmaak en affichering van signalisatie en bewegwijzering
 • Opmaak en affichering van hygiënische voorschriften en veiligheidsvoorschriften
 • Aankoop plakband voor en aanbrengen van signalisatie (plaats stoelen, enz.)
 • Aankoop van 2 afsluitbare vuilbakken
 • Aankoop en beschikbaar stellen van handontsmettingsmiddel
 • Aankoop en beschikbaar stellen van ontsmettingsmiddel voor de contactoppervlakken
 • Aankoop en beschikbaar stellen van mondmasker en handschoenen voor EHBO
 • Afsluiten van het sanitair (niet toegankelijk omdat de veiligheidsmaatregelen niet kunnen gegarandeerd worden)
 • Afsluiten van de koelkast met dranken (niet toegankelijk omdat de veiligheidsmaatregelen dit niet toelaten). Het aanbieden van catering is niet toegelaten.
 • Er wordt maximaal 1 uur aan één stuk gerepeteerd. Erna wordt de ruimte voor minstens 10 minuten verlucht met verse buitenlucht.
 • Tussen de repetities van twee verschillende groepen wordt minstens 1 uur niet gerepeteerd. Op die manier worden er geen sociale bubbels gemengd.
 • Er wordt met maximaal 35 personen in de ruimte gerepeteerd. Dit aantal komt overeen met de huidig geldende laatste veiligheidsmaatregelen en de oppervlaktenorm van 10m² per persoon.
 • Elke zanger/muzikant heeft 10m² vrije ruimte ter beschikking en er is 2 meter gegarandeerde radiale afstand. De stoelen worden hiervoor op een vaste en afgetapete plaats gesteld en mogen niet verplaatst worden. De zanger/muzikant heeft tijdens de repetitie een vaste stoel. Er mag niet van plaats worden gewisseld worden met een andere zanger/muzikant.
 • Het dragen van een mondmasker is ten allen tijde verplicht, 
 • Zangers/muzikanten gaan de repetitieruimte één voor één binnen via de zijingang links van de repetitieruimte. Ze wachten buiten op veilige afstand van elkaar. Bij het binnenkomen wordt aan elke zanger/muzikant gevraagd zijn/haar handen te ontsmetten met de daartoe voorziene handontsmetting. De zanger/muzikant gaat op de aan hem/haar toegewezen plaats zitten, waarna de volgende zanger/muzikant de ruimte mag betreden. Elke zanger/muzikant voorziet in zijn eigen materiaal: er worden geen partituren, potloden of ander materiaal uitgedeeld. Na de repetitie verlaat de zanger/muzikant de repetitieruimte via de uitgang aan de straatkant van het gebouw.
 • De aanwezigheden ifv de contacttracing worden bijgehouden door een aangeduid bestuurslid per groep.
 • De dirigent wordt extra beschermd door een radiale afstand van 3 meter te voorzien ten opzichte van de dichtste zangers/muzikanten.
 • Na elke repetitie wordt elke contactoppervlak (stoelen, piano, pupiters) ontsmet onder toezicht van de aanwezige coronapiloot (zie verder).

Voorbereidingen voor een veilige repetitie

 • Uitvoeren acties beschreven in de “Risicoanalyse van de infrastructuur”
 • Communicatie naar leden met datum, draaiboek, veiligheidsvoorschriften en hygiënische voorschriften, afsluiting sanitair
 • Communicatie naar ouders van minderjarige leden met datum, draaiboek en veiligheidsvoorschriften, afsluiting sanitair
 • Ledenbevraging naar aanwezigheid via Doodle.

Hygiënische voorschriften

 1. Ontsmet je handen bij het binnenkomen
 2. Respecteer de social distancing en houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar
 3. Draag steeds jouw mondmasker, behalve als je jonger bent 
 4. Geef geen hand, kus of knuffel
 5. Gebruik elke keer een nieuwe papieren zakdoek en gooi deze weg in de aangegeven gesloten vuilnisbak
 6. Hoest of nies liefst in een papieren zakdoek, of in de binnenkant van je elleboog.
 7. Ben je ziek of vertoon je symptomen van ziekte, blijf thuis !
 8. Wie in aanraking komt met COVID-19 (zelf ziek, familielid ziek, …) meldt dit aan de coronacoördinator en wordt voor een periode van 14 dagen niet toegelaten tot de repetities.
 9. Wie ziek wordt tussen twee repetities, meldt dit aan de coronacoördinator en verleent, zo nodig, medewerking aan contacttracing. Arte Musicale vzw leeft hierbij de GDPR-wetgeving na.

Coördinator en coronapiloten

Arte Musicale vzw voorziet een coördinator die erop toeziet dat het draaiboek up-to-date is in samenspraak met de Raad van Bestuur van Arte Musicale vzw en dat de maatregelen en afspraken die erin worden opgenomen consequent worden nageleefd. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en/of opmerkingen mbt COVID-19 binnen Arte Musicale. Hij is op de hoogte van de voorschriften en ziet erop toe dat alles vlot verloopt en reageert wanneer de regels niet worden opgevolgd.

De coördinator duidt in elke groep van Arte Musicale vzw een coronapiloot aan en leidt deze personen op. De coronacoördinator wordt op de hoogte gebracht van alle afspraken en is gedurende elke repetitie aanwezig ter plaatse om toe te zien op het goede verloop de genomen maatregelen. Bij problemen of vragen kan de coronapiloot terecht bij de coôrdinator, die waar nodig zal in grijpen.

De coördinator is tevens het aanspreekpunt wanneer een lid ziek wordt.

Contactgegevens: Stijn De Roo, 0479751609, corona@artemusicale.be of stijn.deroo@artemusicale.be.

Hoe ziet ons repetitielokaal eruit ?

 

0
  0
  Je winkelmand
  Je winkelmandje is leegTerugkeren naar de shop