Meer info

Arte Musicale vzw “Gents initiatief voor jonge muzikale ensembles” is een jonge vereniging met toch reeds meer dan 30jaar ervaring. In de eerste plaats werd de vereniging opgericht om een aantal muzikale groepen te overkoepelen (Jeugdorkest Forza Muzica, Kamerkoor Furiant, Jongerenkoor Furiakanti en Barokensemble Suoni Lieti). Ze verenigt hiermee een honderdvijftigtal jonge muzikanten.  Sedert 2010 werd ook nog het Jeugdkoor Furiosa aan het lijstje toegevoegd. Sinds enkele jaren maakt het jeugdkoor Furiale en het kinderkoor FuriaKids de familie compleet!

De bestuursleden en oprichters van de groepen wijden zich in deze koepel aan het coördineren van alle activiteiten en aan het doorgeven van kennis en kunde. Zo biedt de organisatie de kans aan jonge bestuursleden om op hun beurt de organisatie van een orkest of koor te dragen. Arte Musicale vzw wil de begeleidende ervaringsdatabank zijn die jonge mensen de kans geeft zich spontaan te blijven uiten op muzikaal vlak.

Arte Musicale fungeert ook reeds jaren als concertorganisator in het Gentse of als leverancier van muzikanten of muzikale ensembles voor allerhande culturele projecten. Ook andere muzikale jonge groepen uit het Gentse worden betrokken. Daardoor kan er nog meer jong talent gelanceerd worden. Arte Musicale is intussen een vaste partner voor heel wat artistiek culturele organisaties, wat leidt tot regelmatige samenwerking

Jubileumjaar 2015

En hier staan we dan, 25 werkjaren later, terugblikkend op intussen ruim 350 optredens, meer dan 400 zangers en muzikanten, meer dan 10.000 uren repetitie : de start van ons jubileumjaar ! En laat ons daarbij vooral niet te lang blijven staan bij het verleden en de herinnering, maar vooral kijken naar vandaag en naar de toekomst :

Wat in 1990 gestart is als een kleinschalige middagactiviteit op het St.-Lievenscollege is vandaag een heuse organisatie geworden die drijft op de wekelijkse inzet van 10tallen mensen. Het jubileumjaar wil ten eerste ‘dankjewel’ zeggen aan de 38 bestuursleden van vandaag en hun voorgangers, want zij zijn het die de praktische organisatie van de groepen dag na dag in goede banen leiden. Die dankbaarheid gaat vervolgens natuurlijk ook naar alle vrijwilligers en ouders die ons bijstaan waar nodig voor hulp achter de schermen, vervoer, kaartenverkoop en vele andere taken.

Het meest overtuigende dankwoord gaat naar onze leden : de zangers en muzikanten die binnen Arte Musicale repeteren, musiceren, meehelpen, reizen, concertstress delen, samenwerken en … vrienden maken. Vanavond ziet u hen eventjes apart, maar vooral ‘samen’ op het podium, als 1 muzikale stem, elk met hun eigenheid maar verenigd in 1 overweldigend en gezamenlijk enthousiasme. Want daar staat Arte Musicale echt voor : iedereen is welkom, geen drempels, geen stemproeven, geen lidgeld, grote en bescheiden talenten, … maar wel samen verenigd in het streven naar muzikale uitdagingen en perfectie.

Vaak denk ik terug aan dat ene wat melige zinnetje dat in onze beginjaren steeds in onze beschrijvende tekst stond “… en daaruit groeien onverbreekbare vriendschapsbanden’ en ik stel vast dat dit inderdaad de kracht is die deze vereniging ons heeft gegeven. Zangers worden vrienden, muzikanten worden familie, en die gedeelde passie bracht en brengt mensen bij elkaar, gisteren, vandaag en ook morgen.

0