stad Gent

Vzw Arte Musicale | Gent

32 jaar lang in Gent

In september 1990 werd op het St.-Lievenscollege te Gent een klein muziekensemble opgestart tijdens de middagactiviteiten. Een 15tal muzikale jongens kwamen over de middag samen in de muziekstudio onder impuls van Steve De Veirman en repeteerden om sfeervol allerlei schoolactiviteiten op te luisteren. Reeds een jaar later werd contact gezocht met de directie van St.-Bavo en ontstond de eerste gemengde middagactiviteit tussen deze 2 niet-gemengde colleges in Gent. Baanbrekend initiatief dat muziek-maken mogelijk maakte in een bredere groep en vooral de start nam van een mooi groei-traject.

Al snel werd de naam ‘Forza Muzica’ gekozen en verschoven de repetities naar zaterdagavond, om ook jonge muzikanten van andere scholen toe te laten mee te spelen. In 1993 startte de dirigent naast het instrumentale musiceren, ook 2 koorgroepen op, nl. Kamerkoor Furiant en Kinderkoor Furiakanti. In de jaren nadien werd de muzikale familie steeds groter en zo telt de werking vandaag 6 aparte groepen :

 • Jeugdorkest Forza Muzica
 • Kamerkoor Furiant
 • Jongerenkoor Furiakanti
 • Dameskoor Furiosa
 • Kinderkoor Furia-Kids
 • Jeugdkoor Furiale

Sinds 2008 werd boven deze 6 feitelijke verenigingen een koepel vzw opgericht, die de naam Arte Musicale vzw draagt. Hierin wordt de financiële werkruimte, de juridische structuur en de gezamenlijke organisatie opgenomen zodat elke groep zich apart kan richten op hoofdzakelijk het muzikale aspect van hun werking.

Onze 6 ensembles: Zie www.artemusicale.be/ensembles/

Bezieler-stichter-dirigent: Zie www.artemusicale.be/dirigent

 

Probleemstelling en concrete vraag aan de stad

 1. Lokatie & verankering van de repetitiewerking

Sinds de opstart in 1990 kan onze vereniging bestaan dankzij de gratie van bijna kosteloze repetitieruimtes op scholen, parochies, en zelfs receptieve ruimtes van de stad:

 • St-Lievenscollege Gent
 • Visitatie Mariakerke
 • Restaurant ‘den Groene Staeck te Mariakerke
 • Leegstaand parochiehuis st.-Godelieve Wondelgem
 • Spaanse Gouverneurswoning
 • Krypte St.-Pieterskerk Gent
 • Atrium van kantorencentrum Parkoffice Hofstraat Gent

De laatste 7 jaar zijn we met alle groepen samen (ca. 200 leden) ingetrokken in de ontwijde H. Hartkerk van Kolegem (Eeklostraat 5) waardoor we ten volle onze werking konden uitbouwen

 • Alle repetities van Arte Musicale in dezelfde ruimte
 • Mogelijkheid om materiaal, instrumenten, … op te slaan en wekelijks te gebruiken
 • Optie tot TUTTI repetities met alle groepen samen ifv. concerten
 • Een duidelijk ‘gezicht’ een eigen herkenbare locatie ifv. leden- en publiekswerking

Echter, ook deze ruimte staat onder druk wegens ongeziene verwarminskosten en noodzakelijke brandveiligheidswerken. Deze situatie brengt ons bij de vraag om samen met de stad na te denken en nog 1 keer een verhuis van onze vereniging te organiseren. DOEL is toekomstveilig, creatief & muzikaal ondersteunend, herkenbare aanwezigheid, financierbaar.

 1. Uitbouw amateurkunsten-huis voor Gent

De bovenstaande vraag is existentieel de meest belangrijke voor onze vereniging, zonder twijfel. Maar omdat we geloven in de kracht van samenwerking en partnership denken we graag ook verder mee. We kijken niet naar de Stad als enkel de financier van onze vraag, maar willen graag nadenken hoe we kunnen tot een win/win komen.

Voorbeeld scenario :

We horen dat de kerk St.-Maccharius zou leeg komen te staan, een mooie locatie in het centrum van de stad die zich uitermate leent tot brede cultuurwerking gezien de historische site, maar evenzeer de uitdagende bereikbaarheid van de multiculturele buurt. Tegelijk zien we als amateurkunstenvereniging dat er ook voor groepen als de onze weinig grote concertruimtes echt bruikbaar zijn (wegens te duur, te weinig stadsdagen, …)

Mogelijks is er een evenwicht te vinden in het toekennen van dergelijk grote concertruimte aan Arte Musicale vzw om

 1. Onze eigen repetitiewerking verder toekosmtgericht in uit te bouwen (zie 1e vraag)
 2. De ruimte tegelijk uit te baten tot een amateurkoren/orkesten-tempel waar Arte Musicale met haar uitgebreide vrijwilligerswerking het nodige kan doen om ook andere groepen in de stad een plek te geven om te concerteren/repeteren.
0
  0
  Je winkelmand
  Je winkelmandje is leegTerugkeren naar de shop